Pensioenen De Fracties definitief naar Pensioenfonds PGB

23 juni 2022

Pensioenfonds De Fracties draagt vanaf 1 juli 2022 alle opgebouwde pensioenen aan Pensioenfonds PGB over. De toezichthouder De Nederlandsche Bank is akkoord. De overgang per 1 juli 2022 gaat daarmee definitief door. Werknemers van Bunge Loders Croklaan bouwen vanaf 1 maart 2022 al pensioen op bij Pensioenfonds PGB.

Waarom de overstap naar Pensioenfonds PGB?

Voor Pensioenfonds De Fracties werd het steeds uitdagender om een goed pensioen te regelen voor alle deelnemers en gepensioneerden. De uitvoeringskosten waren relatief hoog. Omdat Pensioenfonds PGB groter is dan Pensioenfonds De Fracties krijgen deelnemers, ex-deelnemers en gepensioneerden een betere service en zijn er meer beleggingsmogelijkheden. Door de grootte van Pensioenfonds PGB is het pensioen toekomstbestendiger en is de kans op een goed pensioen groter na de overgang.

De overgedragen pensioenen gaan nog licht omhoog of omlaag

Alle deelnemers, ex-deelnemers en gepensioneerden krijgen eind september van Pensioenfonds De Fracties een opgave van de overgedragen pensioenbedragen. Daarbij geven wij ook aan of het pensioen is verhoogd of verlaagd in verband met de overgang. Dit is afhankelijk van de dekkingsgraden per eind juni. Deze zijn medio juli bekend. Er volgt dan een nieuwsbericht op pensioenfondsdefracties.nl. Eind mei was de dekkingsgraad van Pensioenfonds De Fracties iets hoger dan de dekkingsgraad van Pensioenfonds PGB. Als dit zo blijft kunnen we de pensioenen licht verhogen.

Pensioenfonds De Fracties treedt in liquidatie

Door het besluit van het bestuur treedt Pensioenfonds De Fracties in liquidatie. Dit betekent dat Pensioenfonds De Fracties naar verwachting begin 2023 wordt opgeheven.

Fracties

Fracties is een OPF met eind Q1 2022 een belegd vermogen van € 224 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 478 actieve bijdragers en 89 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2022 een rendement van -7%.

Eind Q1 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 112.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN IP en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Dion Pensioen Services.

PGB

PGB is een BPFv met eind Q1 2022 een belegd vermogen van € 34.825 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 125.045 actieve bijdragers en 94.124 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2022 een rendement van -8%.

Eind Q1 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 113.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is PGB Pensioendiensten en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGB Pensioendiensten.

Source: De Fracties
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer