Pensioenfederatie reageert op Europese consultatie greenwashing

12 januari 2023

De Pensioenfederatie heeft een reactie gegeven op een Europese consultatie over ‘greenwashing’. ‘Greenwashing’ gaat over het maken van onwaarachtige of overdreven duurzaamheidsclaims. De Pensioenfederatie vindt het belangrijk dat alle marktpartijen, inclusief pensioenfondsen, evenwichtig en feitelijk juist communiceren over duurzaamheid. Tegelijkertijd vragen wij om een genuanceerde aanpak.

In de consultatie wordt namelijk een brede definitie van greenwashing gebruikt, waarbij verschillende types gedrag onder het begrip ‘greenwashing’ worden geschaard. De Pensioenfederatie vraagt dat de aanpak van greenwashing zich moet richten op correcte SFDR-implementatie en de aanpak van partijen die onwaarachtige duurzaamheidsclaims maken om een oneerlijk concurrentievoordeel te halen.

Voor de pensioensector gaat het voorkomen van greenwashing met name over correcte naleving van Europese sustainable finance wetgeving, zoals de SFDR en Taxonomie. Er spelen namelijk geen commerciële motieven om onwaarachtige duurzaamheidsclaims te maken; pensioenfondsen zijn niet winst gedreven en doen door de verplichtstelling praktisch niet aan marketing. De focus moet liggen op het gebruik van greenwashing om oneerlijk concurrentievoordeel te halen.

De sustainable finance-wetgeving is recent ingevoerd en wordt nog geïmplementeerd, waarbij er problemen zijn met beschikbare ESG-data en onduidelijkheden. Vanwege alle uitdagingen, is er nog ruimte voor verbetering van de implementatie. De Pensioenfederatie vindt het passend dat er tijd wordt gegeven voor correcte implementatie van recente wetgeving. We willen dat deze problemen eerst weggenomen worden, voordat nieuwe stappen worden overwogen.

Ten slotte zou de wetgever oog moeten hebben voor de rol van de klimaattransitie in het investeringsbeleid. In de consultatie wordt vooral gekeken naar hoe groen een investeringsportefeuille nu is. Dat doet tekort aan een aanpak van pensioenfondsen die vervuilende bedrijven via aandeelhoudersengagement aansporen om snel de duurzame transitie te maken. Deze aanpak kan even waardevol zijn voor het klimaat en onderdeel zijn van een ambitieus duurzaam investeringsbeleid. Als er in een portefeuille nog bedrijven zitten die hun duurzaamheidstransitie nog niet afgerond hebben, betekent dit niet dat een pensioenfonds daarmee aan greenwashing doet.

Source: Pensioenfederatie
Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer