Pensioenfederatie | Website onsnieuwepensioen.nl live

26 augustus 2022

Vandaag is de website www.onsnieuwepensioen.nl live gegaan. Op deze nieuwe website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vinden alle Nederlanders informatie over het nieuwe pensioenstelsel en de transitie ernaar toe.

Doel en doelgroep onsnieuwepensioen.nl

De website onsnieuwepensioen.nl heeft SZW ontwikkeld met diverse stakeholders, zoals werkgeversorganisaties, vakbonden, Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars. Ook zijn wetenschappers en communicatie-experts van kennispartners – universiteiten, Netspar, Stichting Lezen en Schrijven, pensioenfondsen en verzekeraars – nauw betrokken bij de ontwikkeling van de website.

Doel van de site is het informeren van het brede publiek over (de transitie naar) het nieuwe pensioenstelsel. Op onsnieuwepensioen.nl kan iedereen zien en lezen dat er nieuwe regels voor pensioen aankomen, wanneer en waarom dat gebeurt, wie eraan werkt en wat er verandert. Daarbij is het de bedoeling dat mensen ervaren dat pensioen in Nederland goed geregeld blijft en dat ze gestimuleerd worden om (als ze dat willen) te kijken hoe hun pensioen er nu voor staat. Doelgroep zijn alle Nederlanders, waaronder zowel werknemers als werkgevers. Bij de totstandkoming van de website is gewerkt met persona’s, om te zorgen dat verschillende doelgroepen de informatie krijgen die zij willen. De informatie is in diverse vormen te vinden, zoals in tekst en video.

Later ook actieve benadering brede publiek

De website onsnieuwepensioen.nl wordt gelanceerd zodat het brede publiek eenduidige en laagdrempelige informatie kan vinden. Het ministerie van SZW faciliteert de website ondanks dat de Wet toekomst pensioenen (Wtp) nog in Tweede en Eerste Kamer moet worden behandeld. Die behandeling kan de behoefte aan informatie over het (voorgenomen) nieuwe pensioenstelsel vergroten, waardoor mensen behoefte hebben aan informatie van één logisch, duidelijke en betrouwbare bron. Onder meer pensioenuitvoerders hebben het ministerie van SZW gevraagd om die reden met een informatieplatform te komen vóórdat de Wtp is behandeld. Pas als de Wtp is behandeld en akkoord bevonden door Tweede en Eerste Kamer, start het ministerie met actieve benadering van het brede publiek over de nieuwe regels over pensioen. Naar verwachting zal deze campagne-matige benadering eind dit jaar of begin volgend jaar starten. De voorbereiding daarvoor start SZW, samen met stakeholders en kennispartners, op korte termijn.

Source: Pensioenfederatie
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer