Pensioenfonds Abbott: “Bestuurslid Mathieu Willemsen herbenoemd”

17 september 2021

Bestuurslid Mathieu Willemsen is herbenoemd voor een volgende termijn van vier jaar. Zijn eerste termijn van vier jaar loopt af op 15 november 2021. De werkgever droeg hem opnieuw voor, waarmee zijn zittingstermijn met vier jaar verlengd zou worden. Tijdens de bestuursvergadering op 14 september jl. besloot het bestuur tot zijn herbenoeming.

Mathieu is in zijn functie als bestuurslid ook sleutelfunctiehouder Interne Audit. Dit is de persoon die uiteindelijk juridisch verantwoordelijk is voor het juist uitvoeren van deze functie.

Abbott Nederland

Abbott Nederland is een OPF met eind Q1 2021 een belegd vermogen van € 576 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 1.890 actieve bijdragers en 251 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2021 een rendement van -5%.

Eind Q1 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 110.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 113.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BMO en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Pensioenfonds Abbott
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer