Pensioenfonds Achmea | Klimaat speelt een steeds grotere rol bij onze beleggingen

10 mei 2022

Pensioenfonds Achmea publiceert op haar website:

Klimaat speelt een steeds grotere rol bij de beleggingen van Pensioenfonds Achmea. “De grafiek van de CO2-score van onze beleggingen is in 2021 flink gedaald. “Dat komt omdat we onze normen hebben aangescherpt en strenger zijn voor bedrijven.” Manager vermogensbeheer Wiebe Hofstra vertelt meer over onze klimaat-acties.

We maken de klimaatregels steeds strenger

“Klimaat is een containerbegrip. Om meer grip op het klimaat te krijgen, hebben we in 2021 de doelen die we willen bereiken, duidelijk opgeschreven. Het voordeel hiervan is dat je vervolgens concrete acties kunt uitvoeren om die doelen dichterbij te brengen.” Wiebe noemt een voorbeeld hoe regels worden aangescherpt: “We beleggen al langer niet meer in bedrijven die meer dan 30% van hun omzet halen uit steenkolen en teerzanden. In die hoek sluiten we nu nog meer bedrijven uit omdat we in 2021 de norm hebben aangescherpt naar 5%. Ook hebben we concerns die schalieolie produceren en olie halen uit arctische gebieden aan de lijst toegevoegd. Zo sluiten we nu onder andere Chevron en ConocoPhillips uit”. Een andere maatregel gaat over beleggingen in opkomende landen. “In deze categorie zijn we overgestapt naar een ander beleggingsfonds dat meer rekening houdt met klimaatprestaties en andere onderdelen van verantwoord beleggen.”

Het effect van onze klimaatregels zie je terug in de CO2-score

In het MVB-halfjaarverslag zie je dat de CO2-intensiteit van onze beleggingen het afgelopen najaar duidelijk daalde, met 2 grote stappen: (zie afbeelding op website)

Ons doel: over dertig jaar CO2 neutraal

Het streven is dat alle beleggingen van Pensioenfonds Achmea in 2050 CO2-neutraal zijn. “Dat betekent dus dat bedrijven waarin we beleggen de CO2-uitstoot gaandeweg volledig aan banden moeten leggen. Doen ze niet genoeg, dan kan uiteindelijk uitsluiting volgen. Als pensioenfonds oefenen we zo druk uit op het bedrijfsleven.” Wiebe legt uit dat de vermogensbeheerder van het pensioenfonds ook met bedrijven in gesprek gaat als ze onvoldoende maatregelen nemen. “Verder investeren we in duurzame initiatieven om de energietransitie te stimuleren. Denk aan wind- en zonne-energie.”

We houden bij hoe we scoren

“Pensioenfonds Achmea onderschrijft de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Hieraan leveren we onze bijdrage. Om te meten of we op klimaatgebied voldoende vooruitgang boeken, gaan we vanaf dit jaar de ‘Climate Transition Benchmark’ hanteren. Die is door de EU ontwikkeld. Zo kunnen grote beleggers, zoals pensioenfondsen, zien of ze op klimaatgebied op schema zitten, achteropraken of juist voorlopen.” Overigens is het niet zo dat Pensioenfonds Achmea er naar streeft om ver voorop te lopen. “Dat is niet het doel. Gewoon gemiddeld is goed. We willen namelijk wel goed in de gaten houden dat het niet ten koste gaat van de verhouding risico-rendement. Ook past het bij de mening van onze deelnemers over MVB. De benchmark laat zien waar we staan.”

Achmea

Achmea is een OPF met eind Q4 2021 een belegd vermogen van € 10.395 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 12.113 actieve bijdragers en 6.196 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2021 een rendement van 2%.

Eind Q4 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 125.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Source: Pensioenfonds Achmea
Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer