Pensioenfonds Achmea sluit beleggingen in Rusland uit

3 maart 2022

Pensioenfonds Achmea publiceert op haar website:

We sluiten beleggingen in Russische staatsobligaties uit. Ook sluiten we beleggingen uit in bedrijven waarin de Russische staat een belang heeft van 50% of meer.

Wij zijn geschokt door de Russische inval in Oekraïne en het geweld dat hierbij gebruikt wordt

Ons medeleven gaat uit naar de bevolking van Oekraïne. De ontwikkelingen volgen we op de voet en die hebben het bestuur doen besluiten beleggingen in Rusland uit te sluiten. De reden is dat de acties van Rusland een schending zijn van het internationaal recht en de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties. Ze ondermijnen de Europese en mondiale veiligheid en stabiliteit.

We verkopen de Russische beleggingen zodra dat verantwoord kan

Nu kan dat nog niet. Bijvoorbeeld omdat beurzen gesloten zijn of vanwege sancties. We trekken hierin samen op met Achmea Investment Management. Zij voeren de meeste van de Russische beleggingen voor ons uit via enkele van hun beleggingsfondsen. Achmea Investment Management heeft hetzelfde uitsluitingsbesluit genomen. Zodra dat verantwoord kan, zullen zij de beleggingen voor ons verkopen.

Het gaat om een klein deel van onze beleggingen

De waarde is op dit moment minder dan 0,2% van onze beleggingen.

We houden de ontwikkeling op de financiële markten nauwlettend in de gaten

De Russische inval zorgt voor veel onzekerheid op de financiële markten. We volgen met verhoogde aandacht de gevolgen hiervan op onze beleggingen. Daarnaast monitoren wij de gevolgen van het wereldwijde sanctiepakket dat Rusland over zich heeft afgeroepen op de voet. Vanzelfsprekend houden we ons aan de sancties.

Achmea

Achmea is een OPF met eind Q3 2021 een belegd vermogen van € 10.128 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 12.113 actieve bijdragers en 6.196 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2021 een rendement van 0%.

Eind Q3 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 121.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Source: Pensioenfonds Achmea
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer