Pensioenfonds Achmea sluit schalieolie en -gas én Arctische olie en gas uit

3 september 2021

Pensioenfonds Achmea publiceert: “Het winnen van schalieolie en het boren naar fossiele energie in arctische gebieden leidt tot milieuschade met alle risico’s van dien. Dat is de belangrijkste reden voor deze uitsluiting.

Daarnaast sluit het goed aan bij de ambitie van Pensioenfonds Achmea om een bijdrage te willen leveren aan de energietransitie. In 2020 besloot Pensioenfonds Achmea om bedrijven die hun omzet voor een belangrijk deel uit steenkool en teerzandolie halen uit te sluiten. Nu stellen we de grens daarvoor nóg scherper. We beleggen niet in bedrijven die hun omzet voor meer dan 5% uit die energiebronnen halen. Ook dit besluit komt voort uit de ambitie om een bijdrage te leveren aan de energietransitie.”

Achmea

Achmea is een OPF met eind Q1 2021 een belegd vermogen van € 9.759 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 12.113 actieve bijdragers en 6.196 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2021 een rendement van -2%.

Eind Q1 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 113.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Source: Pensioenfonds Achmea
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer