Pensioenfonds AHOLD | Energieneutraal in 2050: in 2022 een reductie van 30% ten opzichte van de CO2-voetafdruk van 2021

17 mei 2022

Pensioenfonds AHOLD publiceert op haar website:

Ahold Delhaize Pensioen belegt om nu én straks de pensioenen te kunnen uitkeren. Tegelijk vinden we het belangrijk om rekening te houden met onze leefomgeving en het klimaat.

Daarom hebben we de ambitie om de CO2-uitstoot van onze beleggingen te verlagen. Doel: in 2050 zijn onze beleggingen CO2-neutraal.

Klimaatverandering heeft steeds meer impact op onze leefomgeving met alle gevolgen van dien voor natuur, mens en dier. Ahold Delhaize Pensioen geeft in haar beleggingsbeleid extra aandacht aan het klimaat. We ondersteunen de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs.

Onze ambitie

Onze ambitie is een 50%-reductie van de CO2-voetafdruk in 2030 ten opzichte van 2021, en CO2-neutraal in 2050. Voorlopig starten we in 2022 met een CO2-reductie van 30% ten opzichte van de CO2-voetafdruk van eind 2021. En we zorgen daarna voor een jaarlijkse reductie van 7%.

In gesprek

Hoe we dat gaan doen? Allereerst door deze ambitie mee te nemen in onze beleggingsbesluiten en risicobeheersing. We voeren hierover bijvoorbeeld een dialoog met bedrijven en instellingen en we vragen hen concrete en realistische plannen te laten zien om hun bedrijfsvoering en producten in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs.

Twee soorten benchmarks

De Europese commissie heeft twee benchmarks opgesteld, gericht op het stapsgewijs verminderen van CO2. Dat zijn de EU Climate Transition Benchmark (CTB) en de EU Paris-Aligned Benchmark (PAB). Bij beide wordt uitgegaan van CO2-neutraal in 2050 en een jaarlijkse de-carbonisatie van 7%. Het verschil is dat de PAB iets sneller start, namelijk met 50% in 2022, tegenover 30% bij de CTB. En de PAB sluit ondernemingen uit met inkomsten uit fossiele brandstoffen.

Ahold Delhaize Pensioen volgt in eerste instantie niet exact een van beide benchmarks. Zo kunnen we rekening houden met specifieke kenmerken, wensen en de uitvoerbaarheid daarvan. Wel is het de bedoeling om – zodra dat mogelijk is – de doelstellingen aan te scherpen richting het iets ambitieuzere PAB.

Ahold Delhaize Pensioen heeft als taak om het beste beleggingsresultaat te behalen in het belang van deelnemer. Tegelijk vinden we het belangrijk om dat te doen op een verantwoorde manier. Onze visie op klimaat hebben we vastgelegd in onze klimaatovertuigingen. Ahold Delhaize Pensioen sluit in haar beleggingsbeleid aan bij de duurzaamheidsdoelen van Ahold Delhaize. Ahold Delhaize maakte begin dit jaar bekend te streven om in 2040 CO2-neutraal te zijn in de eigen operatie en in 2050 in de volledige toeleveringsketen. In 2030 wil Ahold Delhaize 50% reductie hebben bereikt voor onze eigen operatie.

AHOLD

AHOLD is een OPF met eind Q4 2021 een belegd vermogen van € 6.596 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 37.796 actieve bijdragers en 12.817 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2021 een rendement van 3%.

Eind Q4 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 114.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Source: Pensioenfonds AHOLD
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer