Pensioenfonds AHOLD | Nieuw lid Beleggingsadviescommissie: Sylvia Giezeman

4 juli 2022

Pensioenfonds AHOLD publiceert op haar website:

Pensioengeld beleggen is een van onze belangrijke taken. Dit doen wij zodat we genoeg geld hebben om de pensioenen te kunnen betalen.
Nu en in de toekomst. Onze beleggingsadviescommissie adviseert het bestuur over het te voeren beleggingsbeleid.

Deze commissie wordt gevormd door externe specialisten en één bestuurslid. We zijn verheugd te kunnen melden dat we een nieuw lid mogen verwelkomen in ons beleggingsadviescommissie: Sylvia Giezeman.

Sylvia (40) is sinds 2011 werkzaam bij Actiam waar zij sinds 2017 de rol van Portfolio Manager Impact Investing vervult. Hierdoor brengt zij veel ervaring mee op het gebied van duurzaam beleggen. Sylvia zal met haar kennis ons pensioenfonds helpen, met de beleggingenbeleggingen, zodat we samen ervoor zorgen dat het leven dat wij nu leiden ook mogelijk is voor onze kinderen en kleinkinderen. De komende jaren zullen we samen met Sylvia ons beleid, ten aanzien van duurzaam beleggen, verder aanscherpen.

AHOLD

AHOLD is een OPF met eind Q1 2022 een belegd vermogen van € 6.085 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 37.796 actieve bijdragers en 12.817 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2022 een rendement van -7%.

Eind Q1 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 116.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Source: Pensioenfonds AHOLD
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer