Pensioenfonds Alliance: Herbenoeming Annamarie van Geluk

29 juni 2021

Pensioenfonds Alliance publiceert: “In maart hebben wij jullie geïnformeerd over de verkiezingen onder de gepensioneerden voor een nieuw bestuurslid.

Omdat zich geen andere kandidaten hebben aangemeld namens de gepensioneerden, is Annamarie van Geluk door het bestuur per 1 juni 2021 voor een periode van 4 jaar herbenoemd als bestuurslid.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft ingestemd met deze herbenoeming.”

Alliance

Alliance is een OPF met eind Q1 2021 een belegd vermogen van € 743 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 1.120 actieve bijdragers en 2.156 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2021 een rendement van -2%.

Eind Q1 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 109.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 122.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Russell en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Source: Alliance
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer