Pensioenfonds Allianz Nederland Groep brengt haar pensioenaanspraken onder bij Lifetri

19 augustus 2020

Lifetri publiceert in een persbericht:

“Lifetri heeft de pensioenaanspraken van de deelnemers van Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Groep overgenomen. Het Pensioenfonds maakt gebruik van de optie om, voorafgaand aan de opheffing van Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Groep, de aanspraken allereerst volledig te verzekeren via een zogenaamde buy-in waarbij het fonds de dienstverlening aan haar deelnemers voortzet. Aansluitend zal de volledige overdracht via een zogenaamde buy-out plaatsvinden waarbij Lifetri de dienstverlening aan de deelnemers zal overnemen.

De actieve deelnemers bouwen vanaf 1 januari 2020 op basis van een beschikbare premieregeling pensioen op bij Allianz. Deze hadden de keuze om hun opgebouwde pensioenaanspraken (conform artikel 83 pensioenwet) over te dragen naar de nieuwe beschikbare premieregeling pensioen bij Allianz

Voor de actieve deelnemers die hier niet voor gekozen hebben en de inactieve deelnemers geldt dat Lifetri hun pensioenaanspraken overneemt en garandeert. Daarnaast ontvangen zij vanaf 1 januari 2021 een gegarandeerde jaarlijkse indexatie die is afgeleid van de Europese inflatie index, de HICPxT. Het gaat om ongeveer 4.000 deelnemers. Met de overdracht is een belegd vermogen van circa EUR 850 miljoen gemoeid. Het grootste deel van het langlevenrisico is herverzekerd bij Hannover Re via een longevity swap.

Het voornemen is om de collectieve waardeoverdrachten eind dit jaar af te ronden, na goedkeuring van DNB. Pensioenfonds Allianz Nederland Groep wordt vervolgens geliquideerd.

Henk Boeve , voorzitter van de Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Groep zegt over de voorgenomen transactie: ‘Ons bestuur heeft samen met de werkgever de toekomstbestendigheid van het eigen ondernemingspensioenfonds onderzocht. De ondernemingsraad en het verantwoordingsorgaan zijn daar nauw bij betrokken geweest. Door de overdrachten bieden wij de deelnemers gegarandeerd pensioen met indexatie zonder risico van afstempelen. De actieve deelnemers die gekozen hebben om hun pensioenaanspraken over te dragen naar de beschikbare premieregeling krijgen deze indexatie mee in hun overdrachtswaarde.

Door de grote pensioenexpertise aan beide kanten hebben wij een uitstekende oplossing weten te realiseren voor alle deelnemers.’

Philippe, CEO Lifetri zegt in een reactie: ‘Wij zijn blij met het vertrouwen dat Allianz en het Pensioenfonds aan ons heeft gegeven en het geloof dat zij hebben dat wij voor de lange termijn de verplichtingen kunnen garanderen en de juiste dienstverlening kunnen leveren. Dit is een volgende stap die past in onze ambitie te
groeien in de Nederlandse markt met het aanbieden van lange termijn zekerheid aan klanten. Door deze overnames groeien we verder in volume wat er voor zorgt dat we goede en relevante dienstverlening aan klanten kunnen leveren. We realiseren dit door innovatieve digitalisering en het aanbieden van service met een menselijke maat.”

“We zien nog veel kansen om pensioenfondsen en deelnemers te helpen met de uitdagingen die zij hebben in het kunnen garanderen van de lange termijn verplichtingen met de huidige lage rente en tegelijkertijd een
goede, digitale, service. Wij kunnen dat doen dankzij een ervaren management, een zeer sterke lange termijn kapitaalsbasis en een ervaren aandeelhouder met veel beleggingsexpertise,” aldus Philippe Wits.

Claude Chèvre, het verantwoordelijke lid van de Raad van Bestuur van Hannover Re zegt in een reactie: “Wij hebben met succes samengewerkt met Lifetri om een complete oplossing te bieden voor deze pensioenregeling. Wij ondersteunen onze klanten graag niet alleen met risicocapaciteit, maar ook met onze expertise op de wereldwijde markt voor levensverzekeringen. Deze transactie bewijst eens te meer dat Hannover Re in staat is en zich inzet om zijn wereldwijde longevity business te laten groeien”

Tot de levensverzekeraar Lifetri Groep behoren Klaverblad Levensverzekeringen, Lifetri Verzekeringen en Lifetri Uitvaartverzekeringen, met circa 550.000 polishouders. Lifetri Groep is onderdeel van Sixth Street Partners (SSP) portefeuille, een wereldwijd opererende organisatie met financiële- en investeringsactiviteiten en meer dan USD 47 miljard vermogen onder beheer

Hannover Re is met een brutopremie van meer dan 22 miljard euro de op twee na grootste herverzekeraar ter wereld. Zij handelt alle gebieden van schade- en levens- en gezondheidsherverzekering af en is met meer dan 3.000 medewerkers aanwezig op alle continenten. De Hannover Re Group, opgericht in 1966, heeft een netwerk van meer dan 150 dochterondernemingen, filialen en vertegenwoordigingen over de hele wereld. De Duitse activiteiten van de groep worden geschreven door de dochteronderneming E+S Rück. De ratingbureaus die het meest relevant zijn voor de verzekeringsbranche hebben zowel Hannover Re als E+S Rück een uitstekende financiële sterkte toegekend: Standard & Poor’s AA- “Very Strong” en A.M. Best A+ “Superior”.

Fondsprofiel Allianz Nederland:

Allianz Nederland is een OPF met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 806 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 1,035 actieve bijdragers en 538 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van 7.5%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 108.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 103.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Allianz en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Allianz

Ga naar de website website van Lifetri.

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer