Pensioenfonds Aon: Wijziging samenstelling bestuur

12 mei 2020

Aon Groep Nederland publiceert op haar website:

“In verband met het aflopen van de zittingstermijnen van diverse bestuursleden per 1 juli 2020 heeft het bestuur zich gebogen over de samenstelling van het bestuur.

Het bestuur is tot het inzicht gekomen dat een omvang van 8 bestuursleden voor een klein en in complexiteit beperkt fonds vrij groot is. Daarnaast kan vastgesteld worden, dat de bestuursleden relatief veel uitvoerend werk verrichten. De adviseur van het bestuur heeft een voorstel uitgewerkt met een kleiner bestuur met verbeterde ondersteuning door het Pensioenbureau en uitbestedingspartners.

De opzet van het nieuwe bestuursmodel is, dat de paritaire samenstelling behouden blijft, waarbij 2 zetels door vertegenwoordigers van de werkgever worden ingenomen en de deelnemers en pensioengerechtigden elk met één zetel in het bestuur zijn vertegenwoordigd. Daarnaast wordt een 5e bestuurszetel bezet door een onafhankelijk lid. Een onafhankelijk lid komt niet uit de geledingen van de werkgever, deelnemers en pensioengerechtigden. Met het benoemen van een onafhankelijk lid zijn wij instaat om een lid te benoemen met professionele kennis en bestuurlijke ervaring.

Een besluit hierover behoeft geen advies van het Verantwoordingsorgaan, maar het bestuur vindt het belangrijk dat de aanpassingen een breed draagvlak hebben. Het voorstel is daarom ook aan het Verantwoordingsorgaan voorgelegd voor hun advies. Na ontvangst van het positieve advies van het Verantwoordingsorgaan heeft het bestuur besloten het voorgestelde bestuursmodel in te voeren per 1 juli 2020.”

Fondsprofiel Aon Groep Nederland:

Aon Groep Nederland is een OPF met eind Q4 2019 een belegd vermogen van € 849 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 707 actieve bijdragers en 1,069 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2019 een rendement van 0.1%. Eind Q4 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 119% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is AEGON en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door RiskCo

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer