Pensioenfonds Architectenbureaus: Zo snel als het kan uit Russische beleggingen

4 maart 2022

Pensioenfonds Architectenbureaus publiceert op haar website:

Ook Pensioenfonds voor de Architectenbureaus vindt de inval van Rusland in Oekraïne onacceptabel en verwerpelijk. We leven mee met alle burgers in het oorlogsgebied in Oekraïne. Samen met onze vermogensbeheerders bekijken we hoe we onze beleggingen in Rusland zo snel mogelijk kunnen afbouwen. Het gaat om 0,35% van onze beleggingsportefeuille, zo’n € 18,8 miljoen (stand 25 februari 2022).

De handel in Russische obligaties en aandelen is op dit moment niet meer mogelijk. Daarmee kunnen we onze bestaande belangen niet verkopen totdat in die situatie verandering komt.

Al eerder sancties

Naar aanleiding van de annexatie van de Krim in 2014 zijn er tegen Rusland sancties ingesteld, waaronder sancties ten aanzien van een aantal specifieke economische sectoren. Deze sancties zijn in de afgelopen periode verder uitgebreid. Pensioenfonds Architectenbureaus belegde al in lijn met dit sanctiebeleid.

Wat betekent de crisis voor uw pensioengeld?

Het aandeel van de Russische economie en van de Russische aandelenmarkt op de wereldeconomie is klein. We zien wel dat de waarde van ons belegd vermogen is gedaald, maar de bewegingen op de financiële markten zijn vooralsnog beperkt. Eerdere geopolitieke crises leidden in het algemeen niet tot een langdurige terugval in de waarde van de beleggingen.

De onzekerheid is echter groot en de beweeglijkheid kan verder toenemen bij een verdere escalatie van het conflict. Als pensioenfonds zijn we een langetermijnbelegger. Daarmee reageren we niet direct op een waardedaling of -stijging, maar kijken we naar het verwachte rendement op de lange termijn. Vanuit dat oogpunt is er nu geen aanleiding om verder in te grijpen in onze beleggingsportefeuille.

Architectenbureaus

Architectenbureaus is een BPFv met eind Q3 2021 een belegd vermogen van € 5.514 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 9.349 actieve bijdragers en 13.508 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2021 een rendement van 0%.

Eind Q3 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 115.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BMO en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: Pensioenfonds Architectenbureaus
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer