Pensioenfonds Astellas gaat waarschijnlijk over naar een Algemeen Pensioenfonds

11 april 2023

Astellas publiceert op zijn website:

Samen met de sociale partners zijn we van plan om Pensioenfonds Astellas over te laten gaan naar een Algemeen Pensioenfonds. Uw pensioen blijft in goede handen. Dat staat voorop. Het maakt daarbij niet uit of u al pensioen van ons krijgt, opbouwt of in het verleden opbouwde en bij ons hebt laten staan.

Niet over één nacht ijs

De voorgenomen overstap naar een Algemeen Pensioenfonds (APF) is nodig. Pensioenfonds Astellas is niet groot genoeg voor een zelfstandige overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit komt door het relatief kleine aantal actieve deelnemers en de kosten die we maken. Hierover plaatsten we in december 2022 al een nieuwsbericht op onze website. Samen met de sociale partners keken we kritisch naar de mogelijkheden voor ons pensioenfonds. We zetten ondertussen de nodige stappen in dit zorgvuldige proces.

Wat is een Algemeen Pensioenfonds (APF)?

Een APF is een pensioenfonds dat één of meer pensioenregelingen uitvoert. Denk bijvoorbeeld aan regelingen van verschillende bedrijven. Een APF kan verdeeld zijn in verschillende kringen. Tussen de kringen zijn de vermogens van verschillende pensioenregelingen van elkaar gescheiden. In een kring kunnen wel meerdere pensioenregelingen zitten.

Een eigen kring binnen een APF

We zijn van plan om na de overgang vanuit Pensioenfonds Astellas bij de aanvang een eigen kring te vormen bij een APF. In de toekomst is verdere samenwerking met andere kringen zeker niet uitgesloten. Dit moet dan wel in het belang van de deelnemers zijn om de kosten nog verder te drukken.

Hoe is een APF georganiseerd?

Een APF heeft een bestuur dat bestaat uit professionele bestuurders. De raad van toezicht houdt het intern toezicht. Elke kring kent een eigen belanghebbendenorgaan (BO). In een BO zitten vier tot zes leden namens de werkgever, werknemer en pensioengerechtigden. Zij hebben goedkeuringsrechten over het beleid van de kring. Het bestuur en de raad van toezicht leggen verantwoording af aan het BO.

De komende weken verwachten we een definitieve keuze te maken. Zodra er meer nieuws is, informeren we weer via een nieuwsbericht op deze website.

Astellas

Astellas is een OPF met eind Q4 2022 een belegd vermogen van € 412 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 715 actieve bijdragers en 303 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2022 een rendement van 0%.

Eind Q4 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 121.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Goldman Sachs AM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Astellas
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer