Pensioenfonds Banden- en Wielenbranche | Onze pensioenadministratie verhuist per 1 januari 2023

18 juli 2022

Per 1 januari 2023 verplaatst het fonds de pensioenadministratie naar Appel Pensioenuitvoering. Op dit moment is de pensioenadministratie uitbesteed aan uitvoeringsorganisatie AZL.

AZL zorgt onder meer voor:

  • het verwerken van deelnemersgegevens;
  • het innen van de pensioenpremies bij de werkgever;
  • het bijhouden van de opgebouwde pensioenen van werknemers;
  • het uitbetalen van de pensioenen en;
  • de communicatie, zoals deze website en uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Wat merkt u hiervan?

Tot 1 januari 2023 verandert er niets voor u. Vanaf 1 januari administreert Appel Pensioenuitvoering uw pensioen en kunt u voor al uw vragen en informatieverzoeken bij hen terecht. In het najaar van 2022 komen wij bij u terug met uitgebreidere informatie.

Banden- en Wielenbranche

Banden- en Wielenbranche is een BPFv met eind Q1 2022 een belegd vermogen van € 895 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 6.097 actieve bijdragers en 1.629 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2022 een rendement van -10%.

Eind Q1 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 94.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Kempen CM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Pensioenfonds Banden- en Wielenbranche
Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer