Pensioenfonds Blue Sky Group onderzoekt alternatieve mogelijkheden voor de uitvoering van de pensioenregeling

Klantbelang

18 juni 2020

Blue Sky Group publiceert in haar jaarverslag:

“Met betrekking tot het toekomstperspectief van het fonds is binnen het fonds en met stakeholders onder meer gesproken over de pensioenregeling, de wijze van uitvoering, de hoogte van de (uitvoerings)kosten alsmede een reductie daarvan en de toenemende druk op de tijdsbesteding van bestuursleden.

Een en ander heeft ertoe geleid dat er een stuurgroep is opgericht die als opdracht heeft het uitvoeren van een onderzoek naar alternatieve mogelijkheden voor de uitvoering van de pensioenregeling van Blue Sky Group. De uitkomsten dienen als basis voor de verdere besluitvorming door pensioenfonds en arbeidsvoorwaardelijke partijen met ieder een eigen verantwoordelijkheid.

Fondsprofiel Blue Sky Group:

Blue Sky Group is een OPF met eind Q4 2019 een belegd vermogen van € 84 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 151 actieve bijdragers en 27 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2019 een rendement van -1%. Eind Q4 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 99.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Blue Sky Group en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Blue Sky Group

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer