Pensioenfonds Cosun geeft “aandacht” aan keuze fiduciair manager

26 maart 2021

Pensioenfonds Cosun publiseert in haar nieuwsbrief van januari 2021:

Daarnaast was het jaar 2020 ook het eerste jaar dat de pensioenuitvoering succesvol door Appel Pensioenuitvoering werd gedaan. Dit bracht de nodige aandacht voor overdracht van werkprocessen met zich mee. Maar er speelde nog meer.

“Door de ontwikkelingen in de beleidsdekkingsgraad hebben we de ALM studie (zie kader) naar voren gehaald en is veel aandacht gegeven aan de keuze van de fiduciair manager voor de komende jaren. Na dertien jaar fiduciair management vanuit AXA was het goed om zowel vanuit kostenoverweging als met het oog op het nieuwe pensioenstelsel te kijken of het niet verstandiger was om voor een andere partij te kiezen. Daarover binnenkort meer.

Ook gingen we aan de slag met de missie en visie van ons fonds

Cosun

Cosun is een OPF met eind Q4 2020 een belegd vermogen van € 1.118 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 956 actieve bijdragers en 1.680 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2020 een rendement van 3%.

Eind Q4 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 107.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 113.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is AXA en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Appel Pensioenuitvoering.

Source: Cosun
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer