Pensioenfonds De Fracties bericht over toekomst van het fonds

27 september 2019

Staples

Fracties publiceert via een document op haar website:

“Tezamen met de werkgever hebben wij een eerste verkenning gedaan naar de mogelijkheden om met betrekking tot de toekomstige opbouw van de pensioenaanspraken en pensioenrechten
naar een ander pensioenfonds over te gaan. Deze mogelijkheden zijn er.

Op maandag 17 juni jl. heeft er een eerste groot overleg plaatsgevonden met een afvaardiging van de betrokken partijen. Dit zijn de sociale partners (de vakbonden FNV en CNV vakmensen, kaderleden en een afvaardiging van de OR en externe consultant) en een afvaardiging van het bestuur van De Fracties. Het is de bedoeling om samen de mogelijkheden verder te onderzoeken en in overleg te treden met de kandidaat pensioenfondsen die onze pensioenregeling zouden kunnen over nemen. Eind augustus 2019 heeft de bijeenkomst met de mogelijke kandidaten plaatsgevonden. Op dit moment wordt bekeken welke partij(en) de voorkeur hebben van de betrokken partijen.”

Fondsprofiel Fracties:

Fracties is een OPF met eind Q2 2019 een belegd vermogen van € 182 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 502 actieve bijdragers en 66 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2019 een rendement van 4.4%. Eind Q2 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 105.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Dion Pension Services

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer