Pensioenfonds Detailhandel wordt lid van de Net-Zero Asset Owner Alliance en scherpt haar klimaatbeleid aan

21 oktober 2021

Pensioenfonds Detailhandel is lid geworden van een initiatief van de VN: de Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA), een samenwerking tussen institutionele beleggers die de wereldeconomie CO2-neutraal wil maken. De leden van NZAOA richten hun beleggingsportefeuilles zo in, dat ze in 2050 CO2-neutraal zijn. Ook worden stappen genomen die een bijdrage leveren aan het beperken van de gemiddelde wereldwijde temperatuurstijging tot maximaal 1,5 graden Celsius in 2100.

Detailhandel

Detailhandel is een BPFv met eind Q2 2021 een belegd vermogen van € 31.319 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 310.044 actieve bijdragers en 120.090 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2021 een rendement van 3%.

Eind Q2 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 109.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Capgemini.

Source: Pensioenfonds Detailhandel
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer