Pensioenfonds DNB: Gevolgen situatie in Oekraïne voor het pensioenfonds

4 maart 2022

Pensioenfonds De Nederlansche Bank publiceert op haar website:

De Russische inval in Oekraïne heeft enorme humanitaire gevolgen. Ons medeleven gaat daarom uit naar de Oekraïners.

De oorlog heeft ook economische gevolgen. De onrust op de financiële markten zorgt voor fluctuerende aandelenkoersen en stijgende (energie)prijzen. Ook de sancties tegen Rusland kunnen een effect hebben op de economische groei. Dit kan gevolgen hebben op de ontwikkeling van onze dekkingsgraad.

De directe invloed op onze beleggingsportefeuille is beperkt. Voorafgaand aan de inval had het pensioenfonds één aandelenbelegging in een onderneming in Rusland in onze beleggingsportefeuille. Het bestuur heeft inmiddels uit principiële overwegingen besloten dit aandeel te verkopen. Het pensioenfonds heeft geen beleggingen in Oekraïne.

Verdere ontwikkelingen

Het pensioenfonds monitort de situatie nauwgezet, waarbij zowel aandacht is voor financiële risico’s, als operationele risico’s. Het bestuur ziet vooralsnog geen aanleiding om het beleggingsbeleid aan te passen.

Nederlandsche Bank

Nederlandsche Bank is een OPF met eind Q3 2021 een belegd vermogen van € 2.500 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 2.194 actieve bijdragers en 1.582 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2021 een rendement van 0%.

Eind Q3 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 124.0% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: Pensioenfonds DNB
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer