Pensioenfonds DNB maakt keuze voor de toekomst

16 september 2020

OPF Nederlandsche Bank publiceert op haar website:

“In november 2019 informeerden wij u over de voorbereidingen die het bestuur treft om de pensioenuitvoering tijdig en zorgvuldig over te brengen naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Onze huidige pensioenuitvoerder heeft namelijk aangegeven de huidige overeenkomst te beëindigen. Hierbij zijn verschillende scenario’s onderzocht. Inmiddels is er meer duidelijk over de uitkomst van het onderzoek en brengen wij u graag op de hoogte.

Pensioenfonds DNB kiest er, na zorgvuldige overweging en overleg met betrokken partijen, voor om als zelfstandig pensioenfonds door te gaan. Het pensioenfonds zal de pensioenuitvoering per 1 januari 2022 opnieuw uitbesteden na een zorgvuldig selectieproces. De komende periode starten we daarvoor een traject op. Zodra dit traject is afgerond, brengen wij u op de hoogte.”

Fondsprofiel Nederlandsche Bank:

Nederlandsche Bank is een OPF met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 2,153 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 2,044 actieve bijdragers en 1,474 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van -3.6%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 117.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 113.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer