Pensioenfonds DNB vertrekt bij TKP

3 juni 2021

Pensioenfonds DNB publiceert in haar jaarverslag: “We hebben in 2020, na gedegen onderzoek en afstemming met werkgever, besloten dat ons pensioenfonds voldoende robuust is om door te gaan als zelfstandig ondernemingspensioenfonds. Dit betekent wel dat we op zoek moesten naar een nieuwe pensioenadministrateur, omdat TKP aangegeven heeft haar dienstverlening uiterlijk per 1 januari 2023 te beëindigen. We hebben een uitgebreid selectietraject ingezet onder een aantal pensioenuitvoeringsorganisaties en verwachten in het tweede kwartaal van 2021 een keuze te maken.”

Nederlandsche Bank

Nederlandsche Bank is een OPF met eind Q4 2020 een belegd vermogen van € 2.483 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 2.044 actieve bijdragers en 1.474 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2020 een rendement van 5%.

Eind Q4 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 113.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 113.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: Pensioenfonds DNB
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer