Pensioenfonds ERIKS draagt opgebouwde pensioenen over aan De Nationale APF

7 juli 2021

Het bestuur van Pensioenfonds ERIKS gaat de opgebouwde pensioenaanspraken en -uitkeringen op 1 oktober 2021 onderbrengen bij De Nationale APF, onder voorbehoud van een verklaring van geen bezwaar van De Nederlandsche Bank. Dat besluit heeft het bestuur van Pensioenfonds ERIKS genomen, na een positief advies van het Verantwoordingsorgaan. Vorige week tekende het bestuur van Pensioenfonds ERIKS en Bart Onkenhout en Roel Knol namens De Nationale APF het contract om de overdracht te bevestigen.

“Een zo goed mogelijk pensioen. Nu en in de toekomst.”

Het bestuur van Pensioenfonds ERIKS: “We zijn niet over één nacht ijs gegaan. Met de keuze voor De Nationale APF komen de pensioenuitkeringen van onze deelnemers er nu en in de toekomst hoogstwaarschijnlijk beter vanaf dan wanneer we ons eigen pensioenfonds in stand houden. We hebben De Nationale APF leren kennen als een partij die goed met ons meedenkt over wat voor ons en onze belanghebbenden belangrijk is.”

“Hoogwaardige dienstverlening in een toekomstbestendige multiclient kring”

Margreet Teunissen, bestuursvoorzitter van De Nationale APF: “Wij zijn ontzettend blij met Pensioenfonds ERIKS als nieuwe klant en heten onze nieuwe deelnemers van harte welkom. Wij bieden hen een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening in multiclient kring B. Kring B bevat met de komst van Pensioenfonds ERIKS samen met de beoogde eerste toetreder (per 1 augustus 2021) ruim 700 miljoen euro vermogen en bijna 5.000 deelnemers. Daarmee hebben we een toekomstbestendige multiclient kring opgezet, met verdere groeipotentie. Persoonlijk en toekomstgericht; wij brengen het samen.”

ERIKS

ERIKS is een OPF met eind Q1 2021 een belegd vermogen van € 269 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 1.132 actieve bijdragers en 470 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2021 een rendement van -4%.

Eind Q1 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 99.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 111.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN IP en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door RiskCo.

Source: Pensioenfonds ERIKS
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer