Pensioenfonds Ernst & Young: Invulling vacatures Bestuur en Verantwoordingsorgaan

30 juni 2020

Ernst & Young publiceert op haar website:

“Eva Wierenga (vertegenwoordiger in het bestuur namens de deelnemers) is per 1 juli 2020 statutair aftredend en herverkiesbaar. Aangezien er zich geen tegenkandidaten hebben gemeld naar aanleiding van de verkiezingsbrief van 12 november 2019, wordt Eva Wierenga geacht te zijn herkozen als vertegenwoordiger namens de deelnemers. Het bestuur van SPEY heeft Eva Wierenga per 1 juli 2020 benoemd voor een termijn van vier jaar.

Henk Strating (vertegenwoordiger namens de deelnemers in het VO) is per 1 juli 2020 statutair aftredend en niet herkiesbaar. Naar aanleiding van de verkiezingsbrief van 13 februari 2020 heeft Tom Wijnhorst zich kandidaat gesteld. Gezien het feit dat er geen tegenkandidaten zijn en het VO heeft aangegeven dat Tom Wijnhorst past binnen de competentievisie van het VO, is Tom Wijnhorst door het bestuur van SPEY formeel per 1 juli 2020 voor een termijn van vier jaar benoemd tot vertegenwoordiger namens de deelnemers in het VO. Coen Walschot (vertegenwoordiger namens de werkgever in het VO) is per 1 juli 2020 statutair aftredend en niet meer herbenoembaar. Naar aanleiding hiervan heeft de werkgever Nicolette Opdam voorgedragen als kandidaat voor deze functie. Het VO heeft aangegeven dat Nicolette Opdam past binnen de competentievisie van het VO en het bestuur van SPEY heeft Nicolette Opdam per 1 juli 2020 voor een termijn van vier jaar benoemd tot vertegenwoordiger namens de werkgever in het VO.

Fondsprofiel Ernst & Young:

Ernst & Young is een OPF met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 1,654 Mil waarvan 1% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 4,239 actieve bijdragers en 2,262 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van 0%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 0% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AEGON

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer