Pensioenfonds Essity, BlackRock en AZL gaan samenwerking aan voor uitvoering individuele beschikbare premieregeling

3 juni 2021

Pensioenfonds Essity publiceert: “Stichting Pensioenfonds Essity (SPE, circa 620 miljoen euro onder beheer) heeft vermogensbeheerder BlackRock en pensioenadministrateur AZL gekozen voor de uitvoering van haar individuele beschikbare premieregeling in het najaar van 2021.

Hiermee introduceert BlackRock zich als vermogensbeheerder voor uitvoering van beschikbare premieregelingen in Nederland en breidt AZL zijn propositie op het gebied van ondersteuning bij de administratie van beschikbare premieregelingen verder uit. SPE, BlackRock en AZL hebben de afgelopen jaren intensief samengewerkt om de propositie van SPE in de markt te kunnen zetten.

Mathijs van Gool, directeur van Stichting Pensioenfonds SPE: “In de toekomst liggen er grote kansen voor optimale uitvoering van beschikbare premieregelingen in Nederland. Wij zijn op zoek gegaan naar uitvoeringspartners met de allerbeste proposities op hun deelgebieden.”

Voor vermogensbeheer betrof de cruciale doelstelling het realiseren van lage kosten, grote beleggingsdiversificatie en ESG in combinatie met continuïteit en uitstekende procesbeheersing. Het fonds is trots dat het samen met BlackRock deze doelstelling heeft kunnen realiseren voor haar deelnemers. Er is een combinatie gemaakt van elf BlackRock-fondsen die samen de basis vormen voor zowel life-cycles als ‘opting-out’. De selectie is een combinatie van actief en passief beheer tegen lage kosten. Daarnaast is er kans op een outperformance die de gemaakte kosten weer kan compenseren. De opzet is dusdanig innovatief dat deze fondsselectie ook geschikt is voor de nog te ontwikkelen doorbelegoptie na pensionering.”

Essity

Essity is een OPF met eind Q4 2020 een belegd vermogen van € 635 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 1.365 actieve bijdragers en 721 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2020 een rendement van 5%.

Eind Q4 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 93.0% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Pensioenfonds Essity
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer