Pensioenfonds Fluor effectueert collectieve waardeoverdracht naar Pensioenfonds PGB ultimo 2021

15 juli 2021

Pensioenfonds Fluor Nederland publiceert in haar jaarverslag 2020: “Het bestuur heeft op 3 juni 2021 vastgesteld dat, in overeenstemming met de statuten, alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en is voldaan aan de overige eisen om een liquidatiebesluit te kunnen nemen. Het bestuur heeft het voorgenomen liquidatiebesluit van 29 april 2021 bekrachtigd en besloten tot de liquidatie van het pensioenfonds in combinatie met een collectieve waardeoverdracht van alle binnen het pensioenfonds opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten aan het pensioenfonds PGB. Dat is inclusief de niet uit de administratie blijkende rechten van ‘onbekende deelnemers’ of ‘onbekende rechten van bekende deelnemers.

De collectieve waardeoverdracht moet worden geëffectueerd per 31 december 2021. Het besluit is nog wel voorwaardelijk van aard, omdat De Nederlandsche Bank nog een verbod kan opleggen terzake van het voornemen tot de collectieve overdracht van de pensioenverplichtingen aan het pensioenfonds PGB.”

Fluor Nederland

Fluor Nederland is een OPF met eind Q1 2021 een belegd vermogen van € 638 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 548 actieve bijdragers en 625 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2021 een rendement van -2%.

Eind Q1 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 106.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 113.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is AEGON AM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AEGON.

PGB

PGB is een BPFv met eind Q1 2021 een belegd vermogen van € 34.520 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 93.529 actieve bijdragers en 81.660 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2021 een rendement van 0%.

Eind Q1 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 99.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is PGB Pensioendiensten en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGB Pensioendiensten.

Source: Fluor Nederland
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer