Pensioenfonds Forbo gaat offertes aanvragen voor overgang naar APF of BPF

3 april 2019

Forbo publiceert op haar website:

“Uw Pensioenfonds werkt aan een toekomststudie, samen met de sociale partners. Graag informeren we u over de stand van zaken.”

Forbo publiceert verder:

“Bij de opties van overgaan naar een APF of BPF is ook gekeken welke partijen dan het best passen bij Forbo en welke partijen ‘open’ zouden staan om de pensioenregeling van Forbo uit te willen voeren. Hierbij is bijvoorbeeld goed gekeken naar de dekkingsgraad, het vermogen en bij de BPF’en naar de werkingssfeer (beoordeling of de in hetzelfde fonds aangesloten bedrijven qua activiteiten en sector bij elkaar passen). Voor zowel de APF- als BPF-vorm zijn elk drie partijen geselecteerd aan wie een verzoek om offerte wordt gedaan. Deze offertes zullen kritisch beoordeeld worden aan de hand van zowel de financiële gegevens als de criteria uit de “eisen- en wensenlijst” van de betrokken partijen.”

Fondsprofiel Forbo:

Forbo is een OPF met eind Q4 2018 een belegd vermogen van € 402 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 1,063 actieve bijdragers en 838 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2018 een rendement van -2.4%. Eind Q4 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 107% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer