Pensioenfonds Gasunie kiest voor AZL

14 juni 2021

Na een uitgebreide selectieprocedure koos Stichting Pensioenfonds Gasunie voor AZL als nieuwe pensioenuitvoeringsorganisatie. Vanaf 1 januari 2022 neemt AZL de pensioenuitvoering over en ondersteunt daarnaast bij communicatie en actuariële zaken.

Pensioenfonds Gasunie was in het verleden ook al klant van AZL. In 2012 stapte het fonds over naar TKP. Nu zocht Pensioenfonds Gasunie naar een partij die ook in de toekomst garant staat voor een compleet pakket aan dienstverlening, en kwam zo weer uit bij AZL.

Aansluiting bij wensen pensioenfonds

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Gasunie, over de terugkeer: “AZL kwam na een uitgebreid selectietraject als meest geschikte partij uit de bus. AZL is de afgelopen jaren flink veranderd, in positieve zin, vandaar dat we AZL hebben meegenomen in ons selectieproces. We voerden uitgebreide gesprekken over vraagstukken uit het verleden en onze aandachtspunten voor de toekomst. AZL wist ons ervan te overtuigen dat de huidige dienstverlening goed aansluit op onze wensen.”

Klaar voor de toekomst

AZL maakte een gedegen indruk als het gaat om het beheersen van risico’s. Het bestuur was verder te spreken over de geboden prijs/kwaliteitsverhouding en over de innovatiekracht van AZL: “AZL investeert jaarlijks fors in innovatie. Het ICT-systeem van AZL is daardoor al voorbereid op toekomstige wijzigingen, zoals het nieuwe pensioenstelsel. We hebben alle vertrouwen in een soepele transitie en een mooie samenwerking.”

Gasunie

Gasunie is een OPF met eind Q4 2020 een belegd vermogen van € 2.002 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 1.454 actieve bijdragers en 1.739 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2020 een rendement van 7%.

Eind Q4 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 103.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: Pensioenfonds Gasunie
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer