Pensioenfonds HaskoningDHV: Samenvoegen compartimenten SPH en SPDHV?

25 juli 2017

Archimedes

In haar nieuwsbrief van juli 2017 noemt het fonds de mogelijkheid om de compartimenten van Stichting Pensioenfonds Haskoning (SPH) en Stichting Pensioenfonds DHV (SPDHV) samen te voegen. Het fonds moet namelijk een andere uitvoeringsvorm zoeken, gezien een multi-opf na 2020 niet meer is toegestaan. “Bij de oprichting per 1 januari 2015 is bewust gekozen voor een zogenaamd multi-ondernemingspensioenfonds(opf) met twee verschillende compartimenten. De wetgever heeft inmiddels het APF (algemeen pensioenfonds) geïntroduceerd. En bij deze introductie is bepaald dat een multi-opf na 2020 niet meer is toegestaan,” aldus het fonds in haar nieuwsbrief.

Vanwege deze noodzaak, onderzoekt het bestuur van het fonds verschillende alternatieve uitvoeringsvormen, zoals samenvoegen van de twee compartimenten: “In de zomer van 2016 is in het kader van dit onderzoek gekeken naar de mogelijkheid om beide compartimenten samen te voegen. Hierbij liepen we echter tegen een aantal problemen aan die de samenvoeging op dat moment niet realiseerbaar maakten. Vooral de lage dekkingsgraad van compartiment SPDHV en de complexiteit van het NN-contract binnen compartiment SPH waren belangrijke obstakels.” De beleidsdekkingsgraad van Ring Haskoning was eind Q1 2017 113%, terwijl die van Ring DHV 99% was.

Gezien de dekkingsgraad van SPDHV inmiddels ‘goed aan het herstellen’ is, kondigt het bestuur aan nogmaals te onderzoeken of er een scenario bestaat waarin beide compartimenten tóch samengevoegd kunnen worden. Het bestuur benadrukt hierbij dat het belang van de deelnemers voorop staat: “Uitgangspunt is en blijft altijd dat de belangen van alle betrokkenen goed worden gewogen. Wij doen als bestuur geen voorstellen die naar verwachting slecht uitpakken voor de deelnemers in het ene of het andere compartiment. Denk onder andere aan de kans op verhogingen van het pensioen en de risico’s op het moeten verlagen van de pensioenen.”

Klik hier voor de factsheet van Ring Haskoning.

Ring Haskoning is een Multi OPF met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 585M waarvan 80% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 1193 actieve bijdragers en 662 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €487 per deelnemer en de totale beleggingskosten 42bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 2%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 113% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 103% bedroeg. Het fonds is zelf verantwoordelijk voor zowel het fiduciair management als de pensioenadministratie.

Klik hier voor de factsheet van Ring DHV.

Ring DHV is een Multi OPF met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 804M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 1525 actieve bijdragers en 1167 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €205 per deelnemer en de totale beleggingskosten 36bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 3%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 99% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 123% bedroeg. Het fonds is zelf verantwoordelijk voor zowel het fiduciair management als de pensioenadministratie.

Bron: https://www.pensioenfondshaskoningdhv.nl/Home/Nieuws/ArtMID/816/ArticleID/21/Nieuwsbrief-juli-2017

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer