Pensioenfonds Hoogovens: Nieuwe secretaris

27 december 2018

Hoogovens publiceert op haar website:

“De heer ir. B.M. Neelis is door het Bestuur van Pensioenfonds Hoogovens benoemd tot secretaris van het Bestuur. Hij neemt deze specifieke functie binnen het Bestuur per 20 december 2018 over van de heer drs. J.J. Borst RT.”

Fondsprofiel Hoogovens:

Hoogovens is een OPF met eind Q3 2018 een belegd vermogen van € 8,701 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 9,439 actieve bijdragers en 14,968 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2018 een rendement van 1.2%. Eind Q3 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 116.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 122.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non-external

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer