Pensioenfonds Horeca & Catering benoemt nieuwe onafhankelijk voorzitter

6 juli 2022

Pensioenfonds Horeca & Catering heeft Hans Veltkamp met ingang van 1 juli 2022 benoemd als onafhankelijk voorzitter van het bestuur van het fonds. Hans Veltkamp volgt Gérard Aben op, die aftreedt omdat de maximale benoemingstermijn als onafhankelijk voorzitter is bereikt.

Pensioenfonds Horeca & Catering bedankt Gérard Aben voor zijn grote bijdrage de afgelopen acht jaar en wenst hem alle goeds toe voor de toekomst. Onder zijn voorzitterschap heeft het bestuur de governance van het fonds verder verstevigd, is de relatie met sociale partners versterkt en is een heldere strategie ontwikkeld.

Hans Veltkamp (1969) is een ervaren bestuurslid. Hij maakt sinds 2011 onderdeel uit van het bestuur van Pensioenfonds Horeca & Catering, voorgedragen namens werkgeversorganisaties. Het bestuur besloot hem te benoemen als onafhankelijk voorzitter vanwege de kennis, ervaring en competenties van de heer Veltkamp. Hiermee wordt de gewenste continuïteit geborgd vooral nodig in de aankomende tijd van ontwikkelingen rondom de strategie van het fonds, de aanstaande transitie naar het nieuwe pensioenstelsel en de te voeren discussie rondom het bestuursmodel in de toekomst.

Het bestuur van Pensioenfonds Horeca & Catering

Pensioenfonds Horeca & Catering heeft een paritair bestuur, aangevuld met een onafhankelijk voorzitter. Het bestuur bestaat inclusief de onafhankelijk voorzitter uit negen personen. Vier bestuursleden daarvan worden voorgedragen door de werkgeversorganisatie Koninklijke Horeca Nederland, waarvan één op voordracht van de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca). Drie leden worden voorgedragen door de werknemersorganisaties FNV Horeca, FNV Catering en CNV Vakmensen. Eén bestuurslid wordt gekozen door de pensioengerechtigden van Pensioenfonds Horeca & Catering. Lees meer over het bestuur.

Horecabedrijf

Horecabedrijf is een BPFv met eind Q1 2022 een belegd vermogen van € 14.175 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 301.484 actieve bijdragers en 55.461 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2022 een rendement van -9%.

Eind Q1 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 115.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 124.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: Horecabedrijf
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer