Pensioenfonds Horeca & Catering en Jaap Koelewijn uit elkaar

5 oktober 2020

Horecabedrijf publiceert op haar website:

“Pensioenfonds Horeca & Catering en de heer Jaap Koelewijn gaan niet langer met elkaar door. Jaap Koelewijn was op 1 juli van dit jaar benoemd in de functie van voorzitter van de beleggingsadviescommissie.

Eind september kwam de heer Koelewijn negatief in het nieuws in verband met zijn handelen bij een aantal van zijn activiteiten. Het handelen en de activiteiten hadden geen betrekking op Pensioenfonds Horeca & Catering en waren niet bij het fonds bekend.

Het bestuur van Pensioenfonds Horeca & Catering heeft, mede op basis van hoor en wederhoor, geconcludeerd dat continuering van de relatie met de heer Koelewijn niet in het belang van het fonds en zijn deelnemers is. Daarom is de relatie met de heer Koelewijn per direct beëindigd.

Fondsprofiel Horecabedrijf:

Horecabedrijf is een BPFv met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 11,947 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 322,740 actieve bijdragers en 48,578 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van -6%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 104.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 122.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Non-external

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer