Pensioenfonds Horeca & Catering stapt uit fossiel

2 september 2021

Pensioenfonds Horeca & Catering heeft zich teruggetrokken uit investeringen in de fossiele sector. Naast het maatschappelijk verantwoorde beleggingsbeleid en het bewust investeren in schone technologieën en groene obligaties, is dit een betekenisvolle vervolgstap in het beleid waarin het aanpakken van klimaatverandering een speerpunt is. “Pensioen is inkomen in de toekomst. Je gunt iedereen naast een financiële ook een gezónde toekomst.” Een interview met algemeen directeur Paul Braams en Bas van Ooijen, portfoliomanager Vermogensbeheer.

Waarom kiest Pensioenfonds Horeca & Catering ervoor niet langer te beleggen in de fossiele sector?

Paul Braams: “Ons beleggingsbeleid heeft veel componenten van duurzaamheid in zich. Het aanpakken van klimaatverandering speelt in ons beleid een centrale rol. Om een leefbare wereld te kunnen behouden is het essentieel om de uitstoot van broeikasgassen fors terug te dringen. Wij dragen hieraan bij door actief te investeren in schone technologieën en groene obligaties.”

Bas van Ooijen: “Tegelijkertijd belegden we in de rest van onze beleggingsportefeuille in aandelen en obligaties van bedrijven die juist hun geld verdienen met het produceren van fossiele brandstoffen en de belangrijkste veroorzaker zijn van de veel te hoge uitstoot van broeikasgassen. Via ons engagement en stembeleid probeerden we die bedrijven te bewegen hun uitstoot terug te brengen en fossiele energiebronnen te vervangen door duurzame vormen van energie. Onze invloed is als relatief kleine belegger echter beperkt. Bovendien vragen we ons af in hoeverre engagement met producenten van fossiele brandstoffen zinvol is.”

Paul Braams: “We zijn ons steeds nadrukkelijker gaan realiseren dat onze beleggingen in fossiele bedrijven niet passen binnen ons beleid en het écht aanpakken van klimaatverandering in de weg staan. Dan blijft er nog één optie over: terugtrekking van onze beleggingen uit de fossiele sector. Dit betekent volledige uitsluiting van beleggingen in bedrijven die omzet halen uit de productie van kolen en teerzanden. Daarnaast sluiten we bedrijven uit die zijn betrokken bij de productie van olie en gas, als deze activiteiten meer dan 50% van de omzet uitmaken. Uiteraard is de risico/rendement afweging gemaakt. Op basis van die analyse heeft Pensioenfonds Horeca & Catering er vertrouwen in dat dit een verstandig besluit is.”

Source: Pensioenfonds Horeca & Catering
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer