Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw start nieuw selectietraject

8 juli 2021

Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw publiceert in het jaarverslag 2020:

Toekomst van het pensioenfonds

Het bestuur denkt al een aantal jaren na over de toekomst van het pensioenfonds. Dit met het doel om haar deelnemers te verzekeren van een toekomstbestendig pensioen en om de kosten verder omlaag te brengen. Want elke euro die niet wordt uitgegeven aan kosten, kan naar de pensioenen van deelnemers van het fonds.

In de loop van 2021 is de samenvoeging verder uitgewerkt. In februari ondertekenden PHJ en pensioenfonds Meubel een intentieovereenkomst voor een overstap per 1 januari 2022. In de gesprekken die daarna werden gevoerd, kwam echter een aantal aspecten naar boven die anders uitpakten dan gedacht door het bestuur. Dit, in combinatie met de ontwikkeling van de financiële markten, heeft het bestuur samen met sociale partners in mei 2021 doen besluiten te stoppen met het traject van de collectieve waardeoverdracht naar pensioenfonds Meubel.

Dit betekent dat PHJ in 2021 een nieuw selectietraject start, waarbij de insteek is dat de bestaande en nieuwe opbouw bij elkaar blijven. De (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en overige stakeholders worden in 2021 periodiek geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot de toekomst van het pensioenfonds.

Houtverwerkende industrie

Houtverwerkende industrie is een BPFv met eind Q1 2021 een belegd vermogen van € 677 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 5.649 actieve bijdragers en 3.784 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2021 een rendement van -5%.

Eind Q1 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 92.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 110.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN IP en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer