Pensioenfonds Huisartsen bouwt allocatie naar grondstoffen af

16 juli 2019

Huisartsen publiceert in haar jaarverslag:

“Het mandaat grondstoffen presteerde beter dan de benchmark. Dit is het gevolg van de structurele opdracht om de posities in portefeuille door te rollen voordat de posities in de benchmark worden doorgerold.

Eind 2018 is de categorie grondstoffen beoordeeld in een investment case. Naar aanleiding hiervan besloot het bestuur de categorie grondstoffen af te bouwen vanwege de beperkte toegevoegde waarde voor SPH en de steeds complexere wijze waarop SPH toegang tot de risicopremie zou moeten krijgen.

Fondsprofiel Huisartsen:

Huisartsen is een BRF met eind Q1 2019 een belegd vermogen van € 10,938 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 11,670 actieve bijdragers en 7,095 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2019 een rendement van 6.9%. Eind Q1 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 137.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGGM

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer