Pensioenfonds Huisartsen | SPH bouwt beleggingen in Rusland versneld af

4 maart 2022

Pensioenfonds Huisartsen publiceert op haar website:

Het bestuur van SPH is ontzet door de Russische invasie in Oekraïne en het hiermee gepaarde gaande geweld. Ons medeleven gaat uit naar alle mensen in Oekraïne. SPH volgt de ontwikkelingen nauwgezet en heeft besloten de beleggingen in Rusland versneld te verkopen.

Uw pensioenpremie wordt door SPH belegd in verschillende beleggingscategorieën: onder meer in aandelen, bedrijfsobligaties en in beleggingen in infrastructuur en vastgoed. Dit doen we wereldwijd, om zo de risico’s te spreiden en een zo hoog mogelijke opbrengst te kunnen halen.

We volgen hierbij ons eigen maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Op basis hiervan had het bestuur van SPH al ruim voor de invasie van Rusland in Oekraïne besloten om beleggingen in Rusland van de hand te doen en geen nieuwe beleggingen meer aan te kopen. Op dit moment heeft SPH nog voor circa 10 miljoen euro (minder dan 0,1% van het belegd vermogen) aan beleggingen in Rusland.

Gegeven de huidige situatie heeft SPH besloten de resterende beleggingen nu versneld af te bouwen. De verkoop van de resterende beleggingen kan enige tijd kosten, omdat de marktomstandigheden op het moment ingewikkeld zijn. De verkopen zullen, zodra deze verantwoord mogelijk zijn, door de vermogensbeheerder worden uitgevoerd. Gezien de onzekerheid op de financiële markten naar aanleiding van de Russische inval volgt SPH uiteraard nauwlettend de gevolgen hiervan op onze beleggingen. Daarnaast monitoren wij de gevolgen van het wereldwijde sanctiepakket voor Rusland nauwgezet.

Huisartsen

Huisartsen is een BRF met eind Q3 2021 een belegd vermogen van € 12.189 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 12.339 actieve bijdragers en 7.435 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2021 een rendement van 0%.

Eind Q3 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 134.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Source: Pensioenfonds Huisartsen
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer