Pensioenfonds IFF richt aandelenportefeuille in 2022 opnieuw in met fondsen van Towers Watson IM en Robeco

5 juli 2022

Pensioenfonds IFF publiceert op pagina 25 in het jaarverslag van 2021 het volgende:

Aandelen

De allocatie naar aandelen is belegd in twee passieve indexfondsen die het rendement van de MSCI World Custom ESG Equity Index en de MSCI Emerging Markets Custom ESG Equity Index nauwgezet volgen. Er wordt belegd in het World Custom ESG Equity Index Fund en het Emerging Markets Custom ESG Equity Index Fund. Binnen het World Custom ESG Equity Index Fund wordt het valutarisico volledig afgedekt. De
categorie aandelen behaalde in 2021 een performance van 18,2%.

In 2022 wordt de aandelenportefeuille opnieuw ingericht. In plaats van passieve indexfondsen gaat het pensioenfonds de helft van haar aandelenportefeuille beleggen in een actief multi-manager fonds, het Global Equity Focus Fund (GEFF) van Towers Watson Investment Management. Dit fonds belegt onderliggend in circa tien actieve managers, die zorgvuldig worden geselecteerd. Door spreiding over deze
managers wordt manager specifiek risico gemitigeerd.

De andere helft wordt belegd in het Robeco QI Inst Global Developed Sustainable Multi-Factor Equities fonds. Dit fonds hanteert een factorbenadering (net als het Robeco credits fonds) en selecteert aandelen op basis van vier factoren: waarde, momentum, laag risico en kwaliteit. Door een kwantitatieve aanpak op basis van bewezen factoren probeert het fonds zo waarde toe te voegen voor beleggers.

IFF

IFF is een OPF met eind Q1 2022 een belegd vermogen van € 460 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 1.066 actieve bijdragers en 545 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2022 een rendement van -6%.

Eind Q1 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 119.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Blue Sky Group.

Source: IFF
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer