Pensioenfonds ING steunt het Klimaatakkoord van Parijs

6 april 2022

Pensioenfonds ING publiceert op haar website:

Wij willen genoeg rendement halen om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen blijven betalen én verhogen. Maar wel op een maatschappelijk verantwoorde manier! Met een vermogen van € 31,6 miljard euro kunnen we verschil maken en dat is mooi. We richten ons onder andere op het klimaat en steunen de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs.

Wie zich verdiept in de afspraken die in Parijs zijn gemaakt, ziet dat het vooral draait om het terugdringen van broeikasgassen om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. Sinds het najaar van 2020 leggen we CO2-reductiedoelstellingen op aan onze beleggingen. Hierdoor daalde de CO2-uitstoot van onze beleggingen aanzienlijk.

CO2-neutraal in 2050

Vanaf nu gaan we de CO2-uitstoot binnen onze beleggingsportefeuille verder terugdringen. Zo brengen we een groot deel van onze beleggingen verder in lijn met Parijs. We doen dat volgens het pad dat wetenschappers verbonden aan de Verenigde Naties hiervoor hebben uitgestippeld. We beginnen met de aandelenbeleggingen in ontwikkelde markten. In 2050 zijn de beleggingen CO2-neutraal, dat is onze ambitie.

In gesprek

Daarnaast gaan we het gesprek aan met de grootste vervuilers in onze portefeuille. In samenwerking met Robeco zoeken we de dialoog met bedrijven waarbij wij zorgen hebben als het gaat om het beheersen van klimaatrisico’s en om het niet benutten van kansen. Wij vragen van deze bedrijven concrete en realistische plannen om hun bedrijfsvoering en producten in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs.

Opwarming leidt tot overlast

Het terugdringen van CO2-uitstoot helpt om de opwarming van de aarde te beperken. Dat is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Het is intussen ook goed te merken dat de aarde opwarmt. Bijvoorbeeld aan de winters die steeds zachter worden.

De opwarming van de aarde brengt ook steeds meer overlast met zich mee. Er zijn meer hittegolven; in sommige delen van de wereld gaat het regenseizoen voorbij zonder regen en op andere plekken vallen uitzonderlijke hoeveelheden neerslag met overstromingen als gevolg. Ook in Nederland, waar rond de 4 miljoen woningen in gebieden liggen die kunnen overstromen. Dat kan bijvoorbeeld impact hebben op onze Nederlandse hypothekenportefeuille.

Kortom, als het te warm wordt op aarde, is onze planeet steeds minder leefbaar. En is het steeds slechter zaken doen. Met uw pensioengeld kunnen we bijdragen aan de klimaattransitie. Ook morgen een toekomst!

Klimaatakkoord van Parijs

 • Initiatief van de Verenigde Naties
 • Gesloten in 2015, ondertekend in 2016
 • In werking sinds 2020
 • Ondertekend door 195 landen, waaronder Nederland
 • Eens per vijf jaar checken de landen of ze op koers liggen

De doelen van het Klimaatakkoord van Parijs

 • Voorkomen van verdere klimaatverandering
 • Gemiddelde stijging van de temperatuur wereldwijd:
  • Minder dan 2 graden Celsius
  • Maar nog beter: minder dan 1,5 graden Celsius, want dan lijken de gevolgen van klimaatverandering nog beheersbaar.
 • Binnen de EU in 2030 minimaal 40% minder uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen.
ING

ING is een OPF met eind Q4 2021 een belegd vermogen van € 32.932 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 566 actieve bijdragers en 23.188 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2021 een rendement van 4%.

Eind Q4 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 138.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 113.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Pensioenfonds ING
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer