Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel stapt over op nieuw bestuursmodel

1 april 2019

KLM-Cabinepersoneel publiceert op haar website:

“De eisen die gesteld worden aan pensioenfondsbesturen zijn de afgelopen behoorlijk uitgebreid. Hierdoor kost het bestuursleden meer tijd om aan alle eisen te voldoen en wordt het steeds lastiger om vertrekkende bestuursleden te vervangen. Het bestuur heeft diverse bestuursmodellen onderzocht. Hierbij is gekeken welk bestuursmodel het beste de huidige knelpunten oplost en tegelijkertijd een goede binding houdt met de achterban. Gekozen is voor het zogeheten ‘omgekeerd gemengd model’. Het verschil met het huidige model: drie externe uitvoerend bestuurders.

Het belangrijkste verschil met het huidige paritaire bestuursmodel: er komt een uitvoerend bestuur van drie externe bestuurders. Zes niet-uitvoerende bestuurders namens werknemers, pensioengerechtigden en de werkgever bewaken vooral de grote lijnen en staan iets meer op afstand. Daarnaast kent het bestuur een niet-uitvoerend bestuurder in de rol van onafhankelijke voorzitter. Het blauw van KLM is daarmee in de meerderheid. De kosten van het nieuwe bestuur gaan wat omhoog, maar daar staan een kwaliteitsverbetering en een besparing in de uitvoeringskosten tegenover.”

KLM-Cabinepersoneel publiceert verder:

“We streven ernaar 1 juli te starten met het nieuwe bestuursmodel”

Fondsprofiel KLM-Cabinepersoneel:

KLM-Cabinepersoneel is een OPF met eind Q4 2018 een belegd vermogen van € 3,182 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 9,779 actieve bijdragers en 1,500 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2018 een rendement van -4.7%. Eind Q4 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 115% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 127% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Blue Sky Group en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Blue Sky Group

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer