Pensioenfonds KLM Cabinepersoneel verhoogt allocatie naar vastgoed

8 juli 2021

KLM Cabinepersoneel publiceert in haar jaarverslag 2020:

Het pensioenfonds heeft in 2020 diverse beleggingsonderwerpen behandeld. Ook hebben er diverse wijzigingen in de portefeuille plaatsgevonden. Zo heeft het pensioenfonds in 2020 een nieuwe ALM-studie goedgekeurd.

ALM-studie

In 2020 heeft het pensioenfonds een ALM-studie uitgevoerd om het strategisch beleggingsbeleid te herijken. Na zorgvuldige overweging heeft het bestuur besloten 5% te verschuiven van aandelen naar vastgoed. Ook heeft het pensioenfonds de kortetermijnrisicohouding nader gekwantificeerd in de vorm van een VEV-bandbreedte. De staffel dynamische renteafdekking is aangepast en zorgt met de rente van eind 2020 voor een minimale renteafdekking van 40%.

KLM-Cabinepersoneel

KLM-Cabinepersoneel is een OPF met eind Q1 2021 een belegd vermogen van € 4.137 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 9.961 actieve bijdragers en 1.960 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2021 een rendement van 0%.

Eind Q1 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 97.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 122.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Blue Sky Group en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Blue Sky Group.

Source: PF KLM Cabinepersoneel
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer