Pensioenfonds KLM Vliegend Personeel: Invloed situatie in Oekraïne op het pensioenfonds

3 maart 2022

Pensioenfonds KLM Vliegend Personeel publiceert op haar website:

Het conflict in Oekraïne houdt de wereld in zijn greep. Wat betekent deze situatie voor het pensioenfonds?

Impact op de economie en financiële markten

Naast grote humanitaire gevolgen, heeft het conflict in Oekraïne ook economische gevolgen. Verschillende landen en bedrijven hebben sancties ingesteld en de ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Wat de exacte gevolgen zullen zijn voor de economie en de financiële markten is nu niet te voorspellen.

Het pensioenfonds heeft een zeer gering deel van de portefeuille (ca. 0.2%) in Russische en Oekraïense beleggingen. Daarmee is de directe impact op de portefeuille klein.

Wat doet het pensioenfonds?

Het pensioenfonds werkt met een strategisch beleggingsbeleid dat op de lange termijn is gericht. Onze beleggingsportefeuille hebben we zo ingericht dat deze bestand is tegen diverse stress-situaties op de financiële markten. Voor nu zien we geen aanleiding om ons beleggingsbeleid aan te passen. Uiteraard houden we de situatie op de financiële markten blijvend in de gaten en zullen wij het beleid bijstellen als dat nodig is.

Bij verdere ontwikkelingen leest u meer hierover op deze website.

KLM Vliegend Personeel

KLM Vliegend Personeel is een OPF met eind Q3 2021 een belegd vermogen van € 10.910 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 3.126 actieve bijdragers en 2.448 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2021 een rendement van 3%.

Eind Q3 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 122.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 122.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Blue Sky Group en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Blue Sky Group.

Source: Pensioenfonds KLM Vliegend Personeel
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer