Pensioenfonds KPN belegt steeds duurzamer

17 december 2021

Pensioenfonds KPN publiceert: ‘We beleggen steeds duurzamer! De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) maakt ieder jaar een ranglijst van Nederlandse pensioenfondsen. Hoe doen zij het op het gebied van verantwoord en duurzaam beleggen? Pensioenfonds KPN steeg op deze ranglijst ten opzichte van 2020 van de 10e naar de 8e plaats. Daar zijn we natuurlijk trots op. Het is een mooie erkenning voor de stappen die we in de afgelopen jaren hebben gezet.

Zo’n mooie positie bereiken op de ranglijst van de VBDO kunnen we niet alleen. We hebben nauw samengewerkt met vermogensbeheerder Aegon Asset Management en met het bedrijf Sustainalytics. We willen hen heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan dit mooie resultaat. We kijken met veel vertrouwen vooruit om samen Pensioenfonds KPN verder te verduurzamen.’

KPN

KPN is een OPF met eind Q2 2021 een belegd vermogen van € 13.596 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 12.027 actieve bijdragers en 20.663 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2021 een rendement van 3%.

Eind Q2 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 117.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is AEGON AM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: Pensioenfonds KPN
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer