Pensioenfonds Levensmiddelenbedrijf wil 20% van de discretionaire staatsobligatieportefeuille beleggen in ‘groene’ obligaties

11 februari 2020

Levensmiddelenbedrijf publiceert in haar MVB beleid:

“In 2019 heeft het pensioenfonds besloten om met de allocatie naar staatsobligaties, als onderdeel van de LDI portefeuille, op een positieve wijze bij te dragen aan een duurzame samenleving. Het pensioenfonds heeft zich daarom tot doel gesteld om 20% van de discretionaire staatsobligatieportefeuille te beleggen in ‘groene’ obligaties

Minimaal een kwart van de emittenten van deze groene obligaties (5% van de totale staatsobligatieportefeuille) dient hierbij een zogenaamde SSA (Supranational, sub-sovereign and agency) emittent te zijn en zich te richten op het verbeteren van het milieu/ klimaat of sociale factoren.

Fondsprofiel Levensmiddelenbedrijf:

Levensmiddelenbedrijf is een BPFv met eind Q3 2019 een belegd vermogen van € 7,046 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 89,145 actieve bijdragers en 24,221 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2019 een rendement van 6.4%. Eind Q3 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 96.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is KCM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL

Lees verder via het zojuist gepubliceerde MVB beleid: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer