Pensioenfonds Medewerkers Apotheken fuseert met eigen uitvoerder

7 mei 2020

Medewerkers Apotheken publiceert op haar website:

“Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA) gaat later dit jaar fuseren met de eigen uitvoerder Appolaris. Door te fuseren, worden kosten bespaard. De fusie wordt zo vorm gegeven, dat de kracht van zowel PMA als Appolaris gegarandeerd wordt. De compacte, efficiënte fusie-organisatie behoudt directe contacten met alle betrokkenen, te weten deelnemers, gepensioneerden, individuele werkgevers en cao-partners.

Beide organisaties werken al intensief samen. Appolaris is in 2011 opgericht door PMA en werkt slechts voor 1 pensioenfonds: PMA. Beide organisaties zijn in hetzelfde pand gevestigd.

Eind 2020 moet de fusie rond zijn. PMA draagt dan zelf zorg voor de premie-inning, betaling van de pensioenen, communicatie, financiën en het risicomanagement. Binnen PMA ondersteunt een bestuursbureau het bestuur.

Het fiduciair beheer van de beleggingen blijft uitbesteed, maar wel bij een andere partij dan Appolaris. Vanaf 1 juli a.s. is Achmea Investment Management de fiduciair manager. De vermogensbeheerkosten worden daardoor lager en de kwaliteit en continuïteit zijn met deze transitie beter gewaarborgd.

Het bestuur heeft besloten te fuseren na positief advies van het Verantwoordingsorgaan en na goedkeuring door de Raad van Toezicht.

Fondsprofiel Medewerkers Apotheken:

Medewerkers Apotheken is een BPFv met eind Q4 2019 een belegd vermogen van € 3,579 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 26,758 actieve bijdragers en 6,915 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2019 een rendement van -2.5%. Eind Q4 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 97.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Appolaris

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer