Pensioenfonds Media PNO: Gevolgen oorlog Rusland en Oekraïne voor onze financiële situatie

4 maart 2022

Pensioenfonds Media PNO publiceert op haar website:

Er is veel bezorgdheid over het welzijn van de bevolking van Oekraïne na de inval door Rusland. De gebeurtenissen leiden ook tot vragen van deelnemers over de gevolgen voor de financiële situatie van PNO Media.

De directe schade voor PNO Media door beleggingen in Rusland en Oekraïne valt tot nu toe mee. Wel zorgt de oorlog voor een toename van onrust op de financiële markten.

Beleggingen in Rusland en Oekraïne

PNO Media belegt niet in Russische staatsobligaties, want deze staan op onze uitsluitingslijst. Ook beleggen we niet in de Russische munt (roebel). De beleggingen van PNO Media in Rusland bedragen minder dan 0,1% van de totale beleggingsportefeuille. De handel in deze beleggingen ligt nagenoeg stil vanwege uitgevaardigde, of dreigende, sancties. Waar mogelijk beoordelen we of de betreffende belegging verkocht wordt.
De beleggingen van PNO Media in Oekraïne bedragen eveneens zo’n 0,1% van de portefeuille. Het gaat hier om staatsobligaties. De waarde hiervan is meer dan gehalveerd sinds de inval door Rusland in Oekraïne. Ook handel in deze obligaties is nauwelijks mogelijk, al overweegt PNO Media verkoop ervan op dit moment niet.

Financiële positie PNO Media

De dekkingsgraad van februari publiceert PNO Media rond dinsdag 15 maart. De directe schade door de beleggingen in Rusland en Oekraïne op de dekkingsgraad van februari is zeer beperkt. De Oekraïne-oorlog heeft gevolgen voor de financiële markten wereldwijd. Ook de invloed daarvan op de dekkingsgraad van februari, lijkt mee te vallen. De financiële gevolgen voor de dekkingsgraad op middellange en lange termijn zijn echter onzeker. Wij houden voortdurend de situatie op de financiële markten in de gaten. Indien nodig passen wij onze beleggingsportefeuille aan.

Daarbij staat een goed pensioen voor al onze deelnemers en pensioengerechtigden vanzelfsprekend voorop.

Media PNO

Media PNO is een BPFv met eind Q3 2021 een belegd vermogen van € 7.751 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 19.767 actieve bijdragers en 10.297 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2021 een rendement van 1%.

Eind Q3 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 100.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MPD en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door MPD.

Source: Pensioenfonds Media PNO
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer