Pensioenfonds MITT | Eric Rutgers blijft bestuurslid namens pensioengerechtigden

11 mei 2022

Pensioenfonds MITT publiceert o.a. op haar website:

Ook voor de zetel in het bestuur namens de pensioengerechtigden waren geen verkiezingen nodig. Eric Rutgers was de enige kandidaat en hij wordt daarom per 1 juli 2022 herbenoemd voor een tweede zittingstermijn als bestuurslid.

Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie

Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie is een BPFv met eind Q4 2021 een belegd vermogen van € 4.213 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 19.715 actieve bijdragers en 52.276 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2021 een rendement van 2%.

Eind Q4 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 99.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Pensioenfonds MITT
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer