Pensioenfonds MN doet marktuitvraag naar uitvoeringsvarianten

19 oktober 2020

Pensioenfonds MN publiceert op haar website:

“Pensioenfonds MN heeft een informatie-aanvraag uitgezet onder een aantal geselecteerde bedrijfstakpensioenfondsen en algemeen pensioenfondsen naar de mogelijkheden van uitvoering van de pensioenregeling. Dat is de eerder aangekondigde vervolgstap in de verkenning naar de toekomstbestendigheid van het ondernemingspensioenfonds MN.

Wij berichtten hierover in de nieuwsbrief van voor de zomer. De verschillende marktpartijen die in de informatie-aanvraag zijn benaderd, moeten inzicht geven in de verschillende uitvoeringsvarianten die passen bij een kwalitatief goede en betaalbare uitvoering van de pensioenregeling van Pensioenfonds MN.

Toekomstbestendigheid

In de zomer van 2019 heeft het bestuur van Pensioenfonds MN een Pensioencommissie ingesteld die de opdracht kreeg om de toekomstbestendigheid van het pensioenfonds te onderzoeken. Hierin is het pensioenfonds van MN overigens niet uniek: ook andere eigen kleinere fondsen van financiële dienstverleners en toezichthouders hebben recent een toekomstverkenning doorlopen of zijn hier nog mee bezig.

De Pensioencommissie

De Pensioencommissie – bestaande uit vertegenwoordigers van het verantwoordingsorgaan, de OR, MN als werkgever en het pensioenfondsbestuur – heeft gekeken naar de sterktes en zwaktes van ons ondernemingspensioenfonds en van alternatieve uitvoeringsmodellen.

De werkgever en het bestuur van het pensioenfonds hebben er bewust voor gekozen om in de toekomstverkenning gezamenlijk op te trekken. Het is de wens om zowel de toekomstige opbouw voor werknemers als de reeds opgebouwde rechten van deelnemers bij één uitvoerder te hebben. De commissie is bijgestaan door een externe deskundige.

Uitvoeringsmodel

Het onderzoek van de Pensioencommissie was nadrukkelijk gericht op het uitvoeringsmodel en niet op de pensioenregeling zelf. Het huidige uitvoeringsmodel (het eigen pensioenfonds) heeft sterke punten, zoals de persoonlijke benadering, betrokkenheid en eigen identiteit en een grote mate van invloed op de eigen regeling.

Maar deze sterktes lijken op de lange termijn geen oplossing te bieden voor de structurele bedreigingen die op het fonds afkomen, zoals toenemende regelgeving en uitvoeringskosten en de gevolgen van het nieuwe Pensioenakkoord.

Eind 2020

De informatie-aanvraag wordt naar verwachting eind 2020 afgerond met een analyse over de best passende oplossing en de aanbieder(s) die daarbij de voorkeur geniet(en). Daarna kunnen de partijen tot een volgende stap komen. Uiteraard houdt het fonds de deelnemers van de volgende stappen in dit proces op de hoogte.

Fondsprofiel Mn Services:

Mn Services is een OPF met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 493 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 999 actieve bijdragers en 271 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van -3.3%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 93.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door MN

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer