Pensioenfonds NEG Nederland neemt voorgenomen besluit om rechten naar PGB over te dragen

25 november 2020

Pensioenfonds NEG Nederland publiceert op haar website: “Het bestuur heeft op 9 november 2020 een voorgenomen besluit genomen om de opgebouwde rechten naar PGB over te dragen. Dit heet een Collectieve Waarde Overdracht (CWO). Het is een voorgenomen besluit omdat het Verantwoordingsorgaan (VO) nog een advies moet geven. Ook DNB moet toestemming geven. Dat kan pas na een advies van het VO. Het bestuur heeft in oktober al een eerste overleg met DNB gehad.

Op 10 november heeft het bestuur advies aan het VO gevraagd. Ze krijgen daarvoor alle papieren die straks naar DNB gestuurd worden. Het bestuur heeft het VO gevraagd om uiterlijk 15 december met het advies te komen.

Er zijn een paar dingen in het pensioenreglement van ons fonds die PGB anders wil. Het gaat eerst om de pensioenleeftijd. Dit is bij ons 67 en bij PGB 68. Het gaat verder om het ongehuwdenpensioen. Dat kent PGB niet. We hebben hier een oplossing voor gevonden. We zullen dat later verder uitleggen in een brief.”

NEG Nederland

NEG Nederland is een OPF met eind Q2 2020 een belegd vermogen van € 311 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 453 actieve bijdragers en 530 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2020 een rendement van 11%.

Eind Q2 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 99.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Appel Pensioenuitvoering.

PGB

PGB is een BPFv met eind Q2 2020 een belegd vermogen van € 29.404 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 86.372 actieve bijdragers en 79.627 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2020 een rendement van 7%.

Eind Q2 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 97.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is PGB Pensioendiensten en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGB Pensioendiensten.

Source: NEG Nederland
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer