Pensioenfonds Openbare Apothekers kiest Achmea Investment Management als coördinerend vermogensbeheerder

1 september 2020

Achmea IM publiceert in een persbericht:

“Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA) heeft Achmea Investment Management geselecteerd als haar coördinerend vermogensbeheer. Achmea Investment Management gaat het fonds vanaf 1 januari 2021 de volgende diensten leveren: portefeuillemanagement en herbalancering, beleggingsadministratie, monitoring en evaluatie externe managers, integraal risicomanagement en rapportages. Beroepspensioenfonds SPOA heeft in totaal ruim 5.500 deelnemers en een belegd vermogen van ongeveer €2 miljard.

De keuze van SPOA voor Achmea Investment Management is tot stand gekomen na een zorgvuldige oriëntatie en selectie. Hierin speelden een goede culturele fit, risicomanagement en monitoring van externe managers een belangrijke rol. Ook integrale rapportage was onderdeel van het selectieproces, dat werd begeleid door Montae & Partners.

SPOA-voorzitter Mariëtte van de Lustgraaf–Wielens: “Bij alle selectierondes kwam Achmea Investment Management als meest degelijke en betrouwbare partner uit de bus. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Wij kijken uit naar een succesvolle en vruchtbare samenwerking.” Twan van Erp, hoofd Strategisch Portefeuille Advies en directielid bij Achmea Investment Management: “We zijn erg blij met de keuze van SPOA, omdat we hiermee onze klantengroep verder verstevigen. We laten zien dat we ook in bijzondere tijden klaar staan om nieuwe klanten te verwelkomen.”

De beleggingsadministratie van SPOA werd tot nu toe uitgevoerd door Caceis. Deze partij blijft de custody-dienstverlening voor SPOA uitvoeren.”

Fondsprofiel Apothekers:

Apothekers is een BRF met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 1,866 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 2,958 actieve bijdragers en 1,380 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van -3%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 93% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is per 1 januari 2021 Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL

Ga naar de website van Achmea IM: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer