Pensioenfonds PGB scherpt klimaatbeleid verder aan

18 november 2020

Pensioenfonds PGB heeft zijn klimaatbeleid aangescherpt met twee concrete besluiten:

  1. Bedrijven die meer dan 25% van de omzet of de elektriciteitswinning uit kolen, schaliegas en/of teerzandolie halen, worden uitgesloten.
  2. Pensioenfonds PGB wil zijn CO2-voetafdruk voor het eind van 2022 met 50% verlagen.

Met beide besluiten wil het pensioenfonds een bijdrage leveren aan de doelen van het klimaatakkoord van Parijs. De besluiten gaan in op 1 januari 2021.

“We vinden het belangrijk om onze voetafdruk zichtbaar te verkleinen. Om meerdere redenen. Wij willen de risico’s van klimaatverandering voor de pensioenbeleggingen beperken en daarmee ons rendement verbeteren. En we hebben vastgesteld dat onze deelnemers ook willen dat we een bijdrage leveren aan het klimaatprobleem”, zegt Rob Heerkens, bestuurslid balans- en vermogensbeheer.

Ambitie

In een eerdere fase heeft Pensioenfonds PGB beleggingen in bedrijven die meer dan 50% omzet of winning uit kolen halen afgestoten. Het pensioenfonds wordt dus strenger op dit punt. Pensioenfonds PGB had ook al de ambitie om de CO2-voetafdruk te verlagen, maar heeft daar nu een concreet doel en een concrete termijn aan gekoppeld.

Uitsluitingen

Voor Pensioenfonds PGB is maatschappelijk verantwoord beleggen een speerpunt. Het fonds belegt niet in bedrijven die zich niet houden aan internationale afspraken voor verantwoord ondernemen. Of in bedrijven die niet passen bij wat het fonds en zijn deelnemers belangrijk vinden. In dat geval sluit het deze ondernemingen uit van de beleggingsportefeuille. De extra eisen die worden gesteld aan beleggingen in kolen, schaliegas en teerzandolie zijn daarvan een voorbeeld.

Cijfers & feiten

Pensioenfonds PGB heeft in 2019 13 landen en 292 bedrijven uitgesloten van beleggingen. Van de bedrijven waren er 166 uitgesloten omdat ze meer dan 50% van hun omzet halen uit de winning van kolen of de energieopwekking met kolen. De verwachting is dat de 25%-grens zal leiden tot de uitsluiting van nog eens 50 bedrijven. Verdere stappen om beleggingen in fossiele brandstoffen af te stoten, worden onderzocht.

PGB

PGB is een BPFv met eind Q2 2020 een belegd vermogen van € 29.404 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 86.372 actieve bijdragers en 79.627 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2020 een rendement van 7%.

Eind Q2 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 97.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is PGB Pensioendiensten en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGB Pensioendiensten.

Source: Pensioenfonds PGB
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer